Per què la crisi no acabarà mai

Economia medioambiental
978-84-7584-982-9
CASTELLANO
44
205cm
145cm
LAERTES CATAL·
-5%
7,00 €
6,65 €

En aquest llibre tÆexpliquem què està passant amb la producció dÆenergia global, quina relació té aquesta amb lÆactual situació socioeconòmica mundial i que ens espera en el futur si no fem res.
¿SÆacaba el petroli? Sí.
¿Quan? Aviat, de fet, ja ha començat a esgotar-se.
¿I com afecta la crisi que estem vivint? Si hi ha crisi de petroli, la crisi econòmica seguirà!
¿Per què? Perque el nostre sistema de desenvolupament es basa gairebé totalment en el petroli. Si aquest escasseja o nÆaugmenta el preu, el nostre desenvolupament seÆn ressentirà.
Ho expliquem: la causa primera del creixement econòmic, el motor que mou la nostra economia, és lÆenergia. Perque lÆeconomia creixi, ho ha de fer també el consum dÆenergia i, per tant, la seva producció. Si la producció dÆenergia, la major part de la qual ve dels combustibles fòssils i del petroli, no creix sinó que està estancada o comença a decréixer, lÆeconomia entra en recessió. Els efectes dÆaquesta recessió és el que anomenem -crisi-.